Boek nu!

Kom overnachten tussen de sporters!

Papendal logo diapositief

Financiën

Sporters kunnen in aanmerking komen voor een talentvoorziening. Talentvolle sporters t/m 21* jaar met een belofte-, NT- of IT-status van NOC*NSF, die al dan niet deel uitmaken van Talent TeamNL, die opgroeien in armoede en die aan minimaal één van de volgende voorwaarden voldoen:

▪ Ouder(s)/verzorger(s) of meerderjarige sporter ontvangt zorgtoeslag;
▪ Ouder(s)/verzorger(s) of meerderjarige sporter zit in de schuldhulpverlening of is toegelaten in Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp);
▪ Ouder(s)/verzorger(s) of meerderjarige sporter heeft aantoonbaar onvoldoende financiële draagkracht voor de kosten van het beoefenen van topsport.

* In uitzonderlijke gevallen, voor sporten waar sporters tot op latere leeftijd een talentstatus kunnen hebben, kan door een sportbond een aanvraag worden gedaan voor een sporter die ouder is dan 21 jaar.

Voor aantonen zorgtoeslag moet de beschikking van de belastingdienst overlegd worden. Voor aantonen schuldhulpverlening of WSNP en voor onvoldoende financiële draagkracht moet situatiebeschrijving aangeleverd worden en kan de toetsings- en beoordelingscommissie om aanvullende bewijslast vragen (bijv. loonstroken, overzicht van inkomsten en uitgaven, uitspraak faillissement, beschikking schuldhulpverlening, uitspraak rechtbank inzake schuldsanering). Meestal is een situatiebeschrijving voldoende, als de bond aangeeft dat er daadwerkelijk sprake is van datgene wat in de situatiebeschrijving is vastgelegd.

Download hier Regeling Profileringsfonds HAN
Download hier Dubbele kinderbijslag MBO

Verzekeringen

Voor de panden heeft SCP een opstalverzekering. De sporter dient voor zijn/haar eigen eigendommen zelf een inboedelverzekering af te sluiten.

Huurtoeslag

Eén van de voorwaarden voor het in aanmerking komen voor huurtoeslag, is het huren van een zelfstandige woning met een eigen voordeur / ingang. Helaas is dat bij onze woonaccommodaties niet het geval. Hierdoor kun je geen aanspraak maken op huurtoeslag.

Kinderbijslag

Ouders van uitwonende kinderen onder de 18 jaar, kunnen mogelijk in aanmerking komen voor dubbele kinderbijslag. Deze regeling is in het leven geroepen voor kinderen die bijvoorbeeld een speciale opleiding volgen en daardoor niet thuis kunnen wonen. Dit is ook het geval bij kinderen die #OpPapendal verblijven en onderwijs volgen bij het Beekdal Lyceum / ’t Venster. Een en ander is natuurlijk wel afhankelijk van de persoonlijke situatie. Meer informatie hierover inclusief de geldende voorwaarden kun je vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Zorgverzekering

NOC*NSF heeft afspraken met Zilveren Kruis wat betreft het afsluiten van een optimale zorgverzekering die hoort bij topsporters. Alle informatie is te vinden in de bijlages hieronder.

Brief TeamNL Centra zorgverzekering
Voorwaarden Topsport Polis
Extra Aanvullend Sport
Vergoedingen 2022