Boek nu!
pijtje

Kom overnachten tussen de sporters!

Papendal logo diapositief

Toeslagen

Voor TeamNL sporters op Papendal zijn er verschillende financiele voorzieningen:

Dubbele kinderbijslag uitwonende MBO-studenten met topsport(talent)status
Ouders/verzorgers van studenten die uitwonend zijn, omdat zij een topsportopleiding volgen aan één van de centra voor topsport en daarnaast een mbo-opleiding volgen, komen in aanmerking voor dubbele kinderbijslag als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In dit document worden deze voorwaarden uitgelegd. Hierbij beperken we ons tot wat geldt voor het mbo. De inhoud van het document is afgestemd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Download hier Dubbele kinderbijslag MBO

Let op: kinderbijslag geldt ook voor het Voortgezet Onderwijs en sporters onder de 18 jaar.
Via deze link kun je een vragenlijst invullen om te kijken of je dubbele kinderbijslag mag ontvangen.

Huurtoeslag
Eén van de voorwaarden voor het in aanmerking komen voor huurtoeslag, is het huren van een zelfstandige woning met een eigen voordeur / ingang. Helaas is dat bij onze woonaccommodaties niet het geval. Hierdoor kun je geen aanspraak maken op huurtoeslag.

Talentvoorziening
Sporters kunnen in aanmerking komen voor een talentvoorziening. Dit geldt voor talentvolle sporters t/m 21* jaar met een belofte-, NT- of IT-status van NOC*NSF, die al dan niet deel uitmaken van Talent TeamNL, die opgroeien in armoede en die aan minimaal één van de volgende voorwaarden voldoen:
• Ouder(s)/verzorger(s) of meerderjarige sporter ontvangt zorgtoeslag;
• Ouder(s)/verzorger(s) of meerderjarige sporter zit in de schuldhulpverlening of is toegelaten in Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp);
• Ouder(s)/verzorger(s) of meerderjarige sporter heeft aantoonbaar onvoldoende financiële draagkracht voor de kosten van het beoefenen van topsport.

* In uitzonderlijke gevallen, voor sporten waar sporters tot op latere leeftijd een talentstatus kunnen hebben, kan door een sportbond een aanvraag worden gedaan voor een sporter die ouder is dan 21 jaar.

Voor aantonen zorgtoeslag moet de beschikking van de belastingdienst overlegd worden. Voor aantonen schuldhulpverlening of WSNP en voor onvoldoende financiële draagkracht moet situatiebeschrijving aangeleverd worden en kan de toetsings- en beoordelingscommissie om aanvullende bewijslast vragen (bijv. loonstroken, overzicht van inkomsten en uitgaven, uitspraak faillissement, beschikking schuldhulpverlening, uitspraak rechtbank inzake schuldsanering). Meestal is een situatiebeschrijving voldoende, als de bond aangeeft dat er daadwerkelijk sprake is van datgene wat in de situatiebeschrijving is vastgelegd.

Profileringsregeling HAN
De Hogeschool Arnhem Nijmegen kent het zogenaamde ‘Profileringsfonds’. Bepalingen met betrekking tot bijzondere omstandigheden met uitzondering van bestuurswerk.

Download hier Regeling Profileringsfonds HAN