Boek nu!
pijtje

Kom overnachten tussen de sporters!

Papendal logo diapositief

NOC*NSF

NOC*NSF is de koepelorganisatie voor de georganiseerde sport, 77 sportbonden en 16 geassocieerden zijn aangesloten bij NOC*NSF. NOC*NSF is op het gebied van topsport verantwoordelijk voor visie- en strategieontwikkeling, het daarbij behorende topsportbeleid en de topsportinfrastructuur. De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse topsporttrainingsetting deelt NOC*NSF met de 5 TeamNL centra waarbij TeamNL centrum Papendal het merendeel van alle opleidings- en topsportprogramma’s in Nederland faciliteert.

TeamNL High Performance Team
Onder leiding van NOC*NSF directeur topsport André Cats werken prestatiemanagers en hoofdexperts voor TeamNL, die opereren onder de noemer High Performance Team. Zij ondersteunen de coaches, Technisch Directeuren en de TeamNL centra en versterken zo samen met hen de topsportprogramma’s van de bonden.

Prestatiemanagers
De TeamNL Prestatiemanagers adviseren en ondersteunen de bonden bij de ontwikkeling en uitvoering van hoogwaardige sporttechnische programma’s. Resultaatgebieden van de TeamNL Prestatiemanager zijn onder andere: het samen met de TD analyseren van het topsportprogramma en identificeren van de ontwikkelpunten daarbinnen, het zorgdragen voor het vertalen van doelen in operationele termen, het formuleren van een passende strategie en activiteiten om de geformuleerde doelen te bereiken en het monitoren van de realisatie van de doelstelling, en daar waar nodig bijsturen daarvan.

Iedere Prestatiemanager heeft een aantal bonden in portefeuille. De Prestatiemanagers zijn:

Hoofdexperts
De TeamNL experts zijn (inter)nationale specialisten die zich bezighouden met verschillende expertgebieden: medisch, strength & conditioning, sport science, voeding en prestatiegedrag.

Ieder expertgebied heeft een Hoofdexpert. Deze Hoofdexpert is inhoudelijk verantwoordelijk voor visie, strategie en beleid op het eigen expertgebied en voor het ontwikkelen en bijscholen van experts zodat kwalitatief hoogwaardige begeleiding geborgd blijft. Daarnaast adviseert de Hoofdexpert bonden en TeamNL centra bij de aanstelling van experts die werkzaam zijn in de programma’s van de bonden en bepaalt de Hoofdexpert het aantal uur expertbegeleiding dat aan een topsport- of opleidingsprogramma wordt toegekend, in afstemming met de Prestatiemanager van het betreffende programma en op aangeven van de behoefte van een sportbond. De Hoofdexperts zijn: