Boek nu!
pijtje

Kom overnachten tussen de sporters!

Papendal logo diapositief

Financiering

De financiering van een topsport- of opleidingsprogramma (vanuit NOC*NSF) wordt deels aan de sportbond toegekend en voor de programma’s die plaatsvinden op een TeamNL centrum, deels aan het TeamNL centrum.

Voor programma’s die plaatsvinden op een TeamNL centrum stemt de bond jaarlijks met het TeamNL centrum af welke faciliteiten (o.a. sportaccommodaties en specialistische begeleiding) door het TeamNL centrum moeten worden geleverd t.b.v. de programma’s van de bond.

De kosten van de door het TeamNL centrum geleverde faciliteiten worden niet opgenomen in de begroting van de bond maar in de begroting van het TeamNL centrum. De bond betaalt niet mee aan deze kosten.

Door inkomsten uit het Hotel en Congrescentrum, afdeling Vastgoed en Events kan Sportcentrum Papendal deze kosten op zich nemen. De financiering van het TeamNL centrum Papendal komt tot stand door een eigen bijdrage van Sportcentrum Papendal van meer dan 50% van de jaarbegroting van het TeamNL centrum en een subsidiebijdrage via NOC*NSF.

Uren systematiek
Specialistische begeleiding, de inzet van Experts in de programma’s, wordt toegekend op basis van aantal uur of fte inzet. De Hoofdexpert bepaalt in samenspraak met de Prestatiemanager en de Technisch Directeur van de bond het aantal uur of fte dat een Expert vanuit het betreffende expertgebied in een programma wordt ingezet.

De toekenning voor expertinzet aan een bond gaat op basis van deze geadviseerde inzet. NOC*NSF co financiert maximaal 70%.

Wil een bond meer uren/fte dan de geadviseerde expertinzet dan moet de bond de kosten daarvan volledig zelf betalen. Indien de Expert volledig wordt ingezet voor één bond, dan loopt het dienstverband over het algemeen ook via de betreffende bond.