Boek nu!
pijtje

Kom overnachten tussen de sporters!

Papendal logo diapositief

Communicatie en overleg

Hieronder een omschrijving op welke wijze communicatie tussen bond, sporter en het TeamNL centrum plaatsvindt.

Coachmail
Als vast communicatiemiddel vanuit het TeamNL centrum verschijnt één keer per maand de coachmail. Deze mail met relevante ontwikkelingen, aankondigingen en wijzigingen op Papendal wordt verstuurd naar alle Technisch Directeuren, Bondscoaches, Topsportcoördinatoren en Bondsmedewerkers werkzaam op Papendal.

Coachoverleg
Twee keer per jaar organiseert het TeamNL centrum Papendal een coachoverleg. Doel van dit overleg is om informatie en ontwikkelingen van Papendal te delen, kennisdeling tussen coaches te stimuleren en coaches verder met elkaar te laten kennismaken.

Communicatie naar sporters
Communicatie vanuit het TeamNL centrum naar sporters verloopt via bondscoaches. Het TeamNL centrum communiceert alleen rechtstreeks via app en e-mail met sporters bij onderwerpen die specifiek alleen sporters aangaan. Coaches worden wel te allen tijde geïnformeerd over deze communicatie.

Driehoeksgesprek
In het voor- en najaar vindt er op initiatief van het TeamNL centrum een gesprek plaats in de driehoek NOC*NSF (prestatiemanager), bond (Technisch Directeur en evt. Hoofdcoach) en TeamNL centrum (Manager en Teamleider). Het voorjaarsoverleg heeft als doel om de voortgang en eventuele knelpunten van een programma te bespreken. In het najaarsoverleg wordt daarnaast besproken welke faciliteiten het programma/de programma’s het komende jaar nodig heeft/hebben. Dit is mede van belang voor de begroting van het komende jaar van zowel de bond als het TeamNL centrum.