Boek nu!
pijtje

Kom overnachten tussen de sporters!

Papendal logo diapositief

Medisch

Topsport- en opleidingsprogramma’s binnen een TeamNL centrum komen in aanmerking voor begeleiding door een sportarts, fysiotherapeut en masseur. Deze experts worden structureel gekoppeld aan het programma, opdat ze worden ingebed in de staf en met de jaren de sport, de sporters en het programma goed leren kennen. De inzet van de experts is gericht op :

  1. Sportmedische begeleiding in de dagelijkse trainingssituatie (t.b.v. monitoring, preventie en prestatieverbetering);
  2. Sportmedische begeleiding tijdens trainingsstages, wedstrijden en competities (on the road).

Visie, strategie en beleid van de Expert Prestatiemanager Medisch zijn leidend voor de omvang van de inzet van medisch experts in de programma’s van bonden. De Expert Prestatiemanager Medisch haalt informatie op bij medische staven van bonden, Prestatiemanagers en Technisch Directeuren en komt zo tot een eindoordeel.

Uitgebreide diagnostiek en behandeling dient plaats te vinden via de verzekerde zorg en kan niet als begeleiding op maat te worden aangevraagd. In dit kader wordt topsporters dringend geadviseerd de Topsportpolis van Zilveren Kruis of een ziektekostenverzekering met minimaal 3 sterren aanvullende verzekering af te sluiten. De medisch coördinator voor het TeamNL centrum kan desgewenst worden geconsulteerd voor een snelle doorverwijzing naar de juiste behandelaar.

Sportmedisch personeel is idealiter mede werkzaam bij een sportmedische instelling. De Expert Prestatiemanager Medisch is te allen tijde in een adviserende rol betrokken bij het aanstellen of inhuren van sportmedisch personeel door een TeamNL centrum of bond. Voor Topsportprogramma’s die worden gefaciliteerd door meerdere TeamNL centra wordt de Teamarts/hoofd van de medische staf van het programma betrokken bij de inhuur van sportmedisch personeel op de betrokken TeamNL centra. Als een bond zelf sportmedisch personeel aanstelt, heeft de Expert Prestatiemanager Medisch ook een adviserende rol bij de inhuur van topsportartsen.