Boek nu!
pijtje

Kom overnachten tussen de sporters!

Papendal logo diapositief

TeamNL Expo: Papendal zet business platform neer op olympisch niveau

07/06/2021

TeamNL Tokyo Expo is vandaag toegelicht door Sigrid Kaag (Minister van Buitenlandse Zaken en Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Gerard Dielessen (Algemeen directeur NOC*NSF), Maurits Hendriks (Technisch directeur NOC*NSF / TeamNL en Jochem Schellens (Directeur Olympic Training Centre & Hotel Papendal). De host van vandaag was Edith Bosch, voormalig Olympische Judoka en ondernemer. De TeamNL Tokyo Expo verbindt sport en business. In de olympische gedachte staat sport in dienst van maatschappelijke ontwikkeling met aandacht voor actuele thema’s. Zo kan sport – en TeamNL als vlaggenschip van Nederland – helpen om Nederlandse bedrijven en ons land internationaal onderscheidend neer te zetten. Hiervoor was vandaag de Kick Off van de (digitale) TeamNL Expo. Een zakelijk platform waarbij Papendal, NOC*NSF en het Ministerie van Buitenlandse Zaken de mogelijkheid bieden om (online) evenementen op maat te organiseren ten behoeve van en ter stimulering van internationaal ondernemen.

TeamNL Expo
Nederlandse bedrijven, partners, sociale entrepreneurs en kennisinstellingen kunnen in een unieke setting met hun Japanse handelspartners online bijeenkomen. Tijdens de expo is er aandacht voor urgente vraagstukken binnen de thema’s Nexus voedsel-water- energie, hightech innovatie en vitaliteit. De expo loopt door tot en met de Paralympische Spelen.

Rangaku Now
Onder de noemer ‘Rangaku’ wordt een eeuwenoude partnership tussen Nederland en Japan nieuw leven ingeblazen. Een partnership (1641-1853) waarin Nederland eigenhandig verantwoordelijk was voor de invoer van westerse medische kennis en technologie in Japan. Een toegevoegde waarde die in Japan ook wel bekend werd onder de naam ‘Rangaku’,oftewel ‘Dutch Learning’. Vandaag de dag wordt deze innovatieve samenwerking voortgezet onder het thema van de TeamNL expo: ‘Rangaku Now’.

Innovatie Parade tijdens TeamNL Expo
Eén van de activiteiten is een digitale Innovatie Parade waarbij producten, processen en diensten worden gepresenteerd die zijn ontstaan door Japan en Nederland. Deze ‘parade’ is een verhaal in de vorm van een virtueel pop-up boek, waarbij de samenwerking tussen beide landen aan de hand van innovatieve voorbeelden wordt getoond. Dit ter inspiratie voor verdere innovatieve samenwerkingen tussen Nederland en Japan.

Game Changer Project van NOC*NSF
Het Game Changer project werd tijdens de kick-off toegelicht door Gerard Dielessen, Peter van der Vliet (Nederlandse Ambassadeur van Japan) en de heer Jun Kubota (Japan Sport Counsil). Nederland heeft veel ervaring met sport als middel om sociale, maatschappelijke en zorg gerelateerde uitdagingen aan te gaan. Zo levert sport een belangrijke bijdrage aan de integratie van mensen met een beperking. Japan heeft de ambitie de positie van mensen met een beperking in de Japanse samenleving te verbeteren. In het Game Changer project werkt NOC*NSF samen met de drie stadsdelen Edogawa City, Nishitokyo en Adachi City binnen de Tokyo Metropolitan Area aan concrete projecten in de vorm van workshops. Tijdens de workshops bezochten Nederlandse Paralympische sporters zorginstellingen, sportverenigingen, hogescholen en scholen voor aangepast onderwijs. Tijdens de workshop delen Nederlandse experts op het gebied van lichamelijke opvoeding en sport hun ervaring en kennis met beleidsmakers, docenten, coaches en vrijwilligers voor mensen met een beperking. Samen met de Japan Sport Council worden de resultaten van dit project gedeeld met 350 Japanse gemeenten en provincies.

Deshima Business Awards
Tijdens de Kick Off van de TeamNL Expo werden ook de Deshima Business Awards uitgereikt door Sigrid Kaag. Deze worden jaarlijks uitgereikt door de Nederlandse Kamer van Koophandel in Japan (NCCJ). In de categorie, ‘Well Established’ mocht de heer Anders Karlsson, Vice President van Elsevier, de prijs vanuit de Ambassade in Tokyo in ontvangst nemen. Elsevier is een bedrijf dat al meer dan 5 jaar in Japan actief is en een bekende uitgever is van wetenschappelijke artikelen. Elsevier heeft een hele sterke positie verworven in de Japanse markt. De jury heeft gemeend dat het bedrijf een belangrijke bijdrage levert aan het verspreiden van wetenschappelijke kennis; erg belangrijk voor technologische vernieuwing. Elsevier won deze prijs ook tijdens de vorige editie in 2018. In de categorie ‘New Established’ was namens Mimetas de heer Paul Vulto zeer vereerd de prijs vanuit de studio op Papendal te ontvangen. Mimetas, een start-up uit 2013, heeft meegedaan in een PIB op het gebied van Nanotechnologie. Hun eerste contact met Japan dateert uit 2015. Het getuigt van sterk ondernemerschap dat zo’n klein bedrijf een goede positie heeft verworven in Japan.

Agri-Food-Week
De week van 21 juni is de Agri-Food-Week met diverse activiteiten op het gebied van Agri & Food, in afstemming met o.a. Foodvalley, de Nederlandse Ambassade in Tokyo en samenwerkingspartner OostNL. Onderwerpen als Agri-Tech, robotisering en alles in relatie tot data-driven technologie in landbouw en glastuinbouw passeren de revue. Een concreet voorbeeld van deze samenwerking is Transition To A Data-Driven Agriculture (TTADDA) – for a new Dutch & Japanese Potato Circular Value Chain’. Dit betreft een samenwerkingsproject tussen WUR (Nederland) en National Agricultural Research Organization (NAROJapan) en Kubota. Tijdens een presentatie zullen innovaties bij een aantal bedrijven in Nederland getoond worden ten behoeve van verdere samenwerking.

Boksring in het midden met schermen
Uitgelicht

5 tips hoe jij jouw werkzomer nuttig kunt besteden

2 uur geleden

67772368_BSR_AGENCY
Uitgelicht

Papendal sportprestaties juni

3 weken geleden

Image (3)
Uitgelicht

Zonnebrandpaal #OpPapendal

4 weken geleden

Bijbehorende tags

TeamNL Tokyo Expo